สมาชิกของ Thai Musculoskeletal Tumor Society เข้าร่วมประชุม International Society of Limb Sparing Surgery (ISOLS) 2013 ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2556 ณ เมืองโบโลญญ่า ประเทศอิตาลี โดยประเทศไทยมี รศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล อ.นพ.ระพินทร์ พิมลศานติ์ และ อ.พญ.จันทนรัศม์ จันทนยิ่งยง จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมบรรยาย รวมทั้ง Poster presentation จากอีกหลายสถาบัน ทำให้ได้ทั้งความรู้และความประทับใจเป็นอย่างมาก