การประชุม 36th Annual Meeting of the Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand (RCOST) ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุม PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟ บีชรีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี ทางอนุสาขาได้รับเกียรติจาก Prof.Hiroyuki Tsuchiya จาก Kanazawa university ประเทศญี่ปุ่น มาบรรยายในฐานะของ International speaker ซึ่งได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเป็นอย่างมาก