การประชุมวิชาการ Tumor สัญจร 2557 เรื่อง “Advance Management of Tumor and Difficult cases Around the Knee” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพ ให้การเลี้ยงต้อนรับและจัดประชุมเพื่อให้ความรู้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ โดยหัวข้อประชุมในครั้งนี้ได้ประยุกต์ให้มีความน่าสนใจ และเกี่ยวข้องกับทางอนุสาขาอื่นๆ ทำให้มีผู้สนใจเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก