สมาชิกของ Thai Musculoskeletal Tumor Society ได้เข้าร่วมประชุม The 10th Asia Pacific Musculoskeletal Tumour Society Meeting 2014 ในระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2557ที่ผ่านมา ณ เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยทางประเทศไทยมีตัวแทนเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยจากสถาบันต่างๆหลายเรื่อง โดยนำเสนอในรูปแบบบรรยายจำนวน 5 เรื่อง การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์จำนวน 1 เรื่อง และการนำเสนอในรูปแบบของโปสเตอร์อิเลกโทรนิกส์อีกจำนวน 6 เรื่อง นอกจากนี้ยังได้นำการต่อสู้แม่ไม้มวยไทยและการแต่งกายพื้นบ้าน ไปแสดงในงานเลี้ยงต้อนรับเพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอันดีงามอีกด้วย